Svetlosna oprema - Bočno svetlo

Bočni pokazivač pravca YUGO, AUTOBUSI
 Bočni pokazivač pravca YUGO, FLORIDA
 Bočni pokazivač pravca YUGO, FLORIDA
 Bočni pokazivač pravca YUGO SKALA, Z-128
 Bočni pokazivač pravca AUTOBUSI
 Bočni pokazivač pravca KAMIONI